Madeira header
uk flag language  
 

Welkom bij ToMadeira.com

Hieronder vindt u de voorwaarden en het privacy beleid van ToMadeira.com. Leest u deze zorgvuldig door voordat u de website bezoekt of gebruik maakt van de website. Door de website te gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met de voorwaarden op deze pagina. ToMadeira.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen zonder u hiervoor vooraf over te informeren. Daarom is het verstandig om deze voorwaarden regelmatig te bekijken.  

Voorwaarden

Eigendom en auteursrechten
Tenzij anders vermeld, behoren alle rechten, inclusief alle beeld- en auteursrechten, toe aan ToMadeira.com. De website mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd, in enige vorm of op enige website

SPAM
ToMadeira.com verbiedt SPAM (verzenden van ongevraagde berichten en email) via of naar de website.    

Beperkte Aansprakelijkheid
Wij streven naar nauwkeurige en complete inhoud en gegevens maar kunnen dit niet garanderen.
De bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of in te schatten of de informatie compleet en nauwkeurig genoeg is.  

ToMadeira.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf ToMadeira.com.

ToMadeira.com probeert om 24 uur per dag, 7 dagen per week online te zijn. Wij kunnen dit echter niet garanderen en zijn derhalve niet aansprakelijk indien dit om wat voor reden dan ook niet het geval is. Toegang tot de website kan (tijdelijk)worden opgeschort zonder bericht vooraf.

ToMadeira.com is niet aansprakelijk voor:
-de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
- de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:
 -- het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de website verschijnen;
 -- veranderingen die ToMadeira.com eventueel in de website aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de website (en/of bepaalde binnen de website geboden opties);

Algemene bepalingen
Op deze voorwaarden en website is het Nederlands recht van toepassing. De bezoeker en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor overeenstemming van deze voorwaarden met mogelijke bepalingen en rechten in het land van waaruit de bezoeker of gebruiker de website gebruikt of bezoekt.
Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de voorwaarden worden verwijderd zonder de overige voorwaarden aan te tasten. De resterende voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven. 

  

ToMadeira.com Privacy Beleid

ToMadeira.com behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid aan te passen. Daarom is het verstandig als u ons privacy beleid regelmatig bekijkt.  

Persoonlijke Informatie en Gebruik

Wij zullen u niet ongevraagd commerciële e-mails sturen zonder dat u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Wij kunnen wel uw email adres gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals het doorgeven van informatie over de werking van de website.  

We zullen niet uw persoonlijke informatie aan derden verkopen of verhuren, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe verplicht zijn vanuit rechtswege. Let op, alle informatie die u vrijwillig online prijsgeeft, kunnen anderen verzamelen en mogelijk (mis-)gebruiken.

ToMadeira.com kan links naar andere websites bevatten. Hoewel deze websites zorgvuldig geselecteerd zijn, kan ToMadeira.com niet verantwoordelijk gehouden worden voor de omgang van en met uw persoonlijke gegevens door deze websites.  U dient indien mogelijk zelf de voorwaarden en privacy beleid van deze websites te lezen.

Alle informatie die u verstuurt naar ToMadeira.com kan worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren of om u gerichte advertenties te tonen.

ToMadeira.com gebruikt (of kan gebruik maken van) cookies, ip-adressen en logfile informatie om:
(a) ervoor te zorgen dat u bepaalde velden niet steeds opnieuw hoeft in te vullen;
(b) te voorzien in persoonlijke informatievoorziening;
(c) statistieken bij te houden
(d) relevante advertenties te tonen.
(e) gebruik te maken van affiliate diensten

© ToMadeira 2012 Contact Nuttige links Privacy en Voorwaarden